ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ - ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ